[Vår Släkt]

Denna sida handlar om den släktforskning som gjorts om familjen Arnholm och andra släkter. Vi som samlat detta är, Bosse och Anders Arnholm.

Nyheter

2014-01-31: Fler av bilderna från den gamla siten nu inlagda
2014-01-18: Nya uppgifter om "Normarkarna" i Skellefteå
Genom förhör med Linda och en del grävande på Facebook, har Lindas släkt i Skellefteå fått mer klarhet.
2014-01-13: Bytt till ScionPC 8.1
Vi har bytt till att använda ScionPC 8.1, Den största ändringen som syns just nu på webbsidan är att flera partners visas i kronolosisk ordning.
2014-01-12: Sidorna generarade med "Privata" folk dolda
Det är krångligt att göra rätt med privata namn i ScionPC, vi har fått hjälp och har förhoppningsvis fått alla privata namn dolda.
2014-01-06: Små updateringar
Alla sidor har nu en markering så att ÅÄÖ skall fungera bättre. Databasen har en del mindre ändringar, och nu skall privata personer vara genererade korrekt.
2014-01-04: Mindre fix
Alla länkar på "Släktsidorna", de som är index över enskilda familjer, skall nu fungera också.
2014-01-03: En helt ny version.

Det program vi har använt, Scion, fanns enbart för Amigadatorer när vi startade. Programmet har nu gjorts om och flyttats över till Windows PC. Vi har under ett tag använt detta för att uppdatera registret. Flytten mellan Amigaversionen och PCversionen har dock betytt en del förändringar. Dels är den information, texter och annat runt personerna hanterat på ett helt annat sätt än tidigare. Så allt är inte inne och på plats som tidigare, speciallt gäller detta alla bilder. Dessutom har vi fått göra om hur websidorna skapas. Vi hoppas dock att de nya sidorna skall kunna updateras mycket enklare och snabbare. Samt vara lite enklare att använda.

Vi har dock ett litet problem kvar med alla generarade listor. De är begränsade till maximalt 15 generationer. Vilket gör att en del släktlistor blir begränsade.

Valid CSS!